Kurumlarınızın hizmet ve kalite performansını arttırırken zaman kaybı yaşamamak ve kurum kültürünüzün deforme olmaması için sizden biri gibi İnsan Kaynakları süreçlerinin tüm aşamalarında bire bir destek veriyoruz.

Bu süreçte ise; en hassas olduğumuz nokta hizmetlerimizi standart bir çerçevede kurumunuza uyarlamak değil, kurumun vizyon, misyon ve değerleri kapsamında ihtiyaca ve firma gerçekliliğine uygun bir şekilde süreci yürütmektir.

Yüksek performans, ancak bir kurumun tüm kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir. Teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı profesyonel yaşamda kurumların güçlerini sürdürebilmeleri için insan faktörü, kazanılması ve elde tutulması en zor ve en önemli kaynaktır. Başarı için ise bu kaçınılmazdır.

Kurumların insan kaynakları stratejilerini daha verimli hale getirmek amacıyla mevcut insan kaynakları fonksiyonlarını inceleyerek analiz raporu hazırlıyoruz. Mevcut kaynakları göz önüne alarak oluşturduğumuz analiz raporu sonucu ile insan kaynakları fonksiyon ve politikalarının çalışanların verimliliğine ve organizasyonel yapının sürdürülebilirliğine katkı vermesini sağlıyoruz. 

İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı ;

 • Kurum organizasyon şemasının çıkartılması (Dikey / Yatay),
 • İK vizyon, misyon ve politikasının çıkartılması,
 • İK standart dökümantasyon sürecinin oluşturulması (Prosedür, Talimat, Form ve Ek’ler),
 • Görev ve iş tanımlarının çıkartılması,
 • İş analizlerinin çıkartılması,
 • Seçme ve Yerleştirme : İşe alım ve değerlendirme sürecinin oluşturulması,
 • Çalışan oryantasyon ve işe alıştırma programının hazırlanması,
 • Kariyer ve Yetenek Yönetimi sisteminin kurulması (terfi, yedekleme ve rotasyon),
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi :  Eğitim ve gelişim sisteminin kurulması, 
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulaması,
 • Kurumsal Mentorluk Uygulaması
 • Performans Yönetimi : Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması,
 • 360  / 180 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemi : Davranışsal ve teknik yetkinlik modelinin tasarlanması / yetkinlik sözlüğünün oluşturulması,
 • Motivasyon Yönetimi / Çalışan Bağlılığı,

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT