Ürün üreten hizmet sektöründe olan tüm işletmelerin alması gereken Kalite Yönetim standardına dayanan kurallar bütünün firmaya uygulanmasıdır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından kurulmuş olan ISO 9000/ IATF 16949 serisi firmaların ürün ve hizmet üretirken, ham madde girdisinden müşteriye ulaşana kadar olan tüm sürecin kalitesini performansını ve sürekliliğini sağlamayı hedefleyen standartlar bütünüdür.

Tüm prosesler satın alma, pazarlama, tasarım, kalite kontrol, lojistik, satış sonrası tüm iş ve işlemler kalite yönetim disiplin ve kurallara dayandırılmalıdır. Bu şekilde işletmeler kalitesini, verimliliğini arttırıp rakiplerinin önüne geçebilirler.

Yalın Danışmanlık olarak Kalite Yönetim sistemini tüm prosesler de değerlendirip, sistem kurulumu yapmaktadır. Yönetim ile birlikte uyum halinde çalışılarak tüm çalışanların katılması sağlanmaktadır. İşletmenin kalite politikasına, vizyonuna ve misyonuna ile kurum kültürüne uyumlu olarak hedeflerin belirlenmesi ve kurum içinde yaymak amaçlanmaktadır. Müşteri odaklılık, çalışan odaklılık ile birlikte eğitimlerin önemine de vurgu yapılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi, büyük-küçük tüm kuruluşların uygulayabileceği, her tip kuruluşlara ayrım gözetmeksizin, mal veya hizmetlerine bakılmaksızın tüm sektörlere ve kuruluşlara uygulanabilir. Kalite Yönetim Sistemi, organizasyon yapısını, müşteri memnuniyet seviyesini, veri analizini, süreçleri etkin yönetmeyi, çalışan eğitimi, ürün/proses denetimi, tasarımdan itibaren satış sonrası dahil tüm süreçleri tasarlamayı ve kontrol etmeyi sağlar. Amacımız tüm süreçlerde hata ve kusurları en aza indirgemek daha da önemlisi hata ve kusur oluşmasını önlemektir.

Kalite Sistemleri Danışmanlığı:

  • Süreç analizinin yapılması, ihtiyaç belirleme
  • Kaliteli çalışma anlayışını oluşturmak için eğitim ve bilinçlendirme,
  • Süreçlerin Yönetimi ve Yeniden yapılanma proje desteği,
  • Problem çözme ekiplerinin kurulması,
  • Kalite Çemberlerinin kurulması,
  • Toplam Kalite Yönetim Sistemleri ve uygun alt yapının kurulması
  • Faaliyetlerinin kurulmasına, yönetilmesine ve geliştirilmesi

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT