Toplam verimli bakım, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır.

Toplam Verimli Bakım Danışmanlığı:

 • İş güvenliği kültürü oluşturularak güvenli çalışma ortamının sağlanması,
 • Çalışanların motivasyonunun ve sahipliğinin arttırılması
 • Ekipman kondisyonlarının arttırılması,
 • Plansız bakım faaliyetlerini ortadan kaldırmak
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerine çalışanların katılması,
 • Çalışanların yetki ve becerilerinin arttırılması
 • Tüm kayıpları analiz edip, elimine ederek OEE -Toplam ekipman performasında artış sağlanması
 • Tüm bakım faaliyetlerine sistematik bir yaklaşım ve bakış açısı getirilmesi
 • Ekipman ömrünün uzatılması
 • Şirket maliyet kalemlerinin azaltılması
 • Problem çözme kültürünün oluşturulması
 • Tedavi etmekten çok önlemeye önem vererek, Pro-aktif Bakım anlayışının yerleştirilmesi

Enerji Yönetimi

            Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’ te Enerji Yöneticisi bulundurmakta yükümlü olan tesislerde ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardının gerekliliklerinin yapılması istenmektedir.

 Enerji Yönetimi Danışmanlığı;

 • Enerji Yönetimi Politikasını oluşturması,
 • Enerji verimlilik hedeflerinin belirlemesi,
 • Enerji yönetim programlarının oluşturması
 • İşletmelerin tükettikleri enerjiyi yönetmesi için yöntem ve tedbirlerin oluşturulması

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT