Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Nedir?

YALIN ÜRETİM NEDİR?

Yalın Üretim  ( Lean Manufacturing ) uygulamayı düşünüyorsanız veya müşterilerinizden biri, yalın üretim uygulamanız konusunda ısrar ediyorsa muhtemelen “neden yalın üretim yapmalıyım?” diye soruyorsunuzdur.

Günümüzde yalın üretim uygulayan, övgüler almış ve büyük gelişmeler kaydettiğini iddia eden firmalar mevcut. Peki yalın üretimin firmalara ne gibi avantajlar sağlar?

Yalın üretim, en başarılı otomotiv üreticisi olan Toyota Üretim Sisteminden (TPS) kaynaklanmıştır. Toyota, diğer üreticiler karşısında kalite ve güvenilirlik konusundaki araştırmalarda sürekli olarak rakiplerini geride bırakıyor. Onlar da dünya çapında iflasla karşılaşan rakiplerinin çoğunun aksine kârlı bir şirket!

Toyota’nın başarısı yeterli bir sebep değilse; yalın üretimin gerçek faydaları nelerdir?

YALIN ÜRETİM ve İSRAFA BAKIŞ

Kitle üretiminde tipik olarak bulunan yedi önemli israf için Taiichi Ohno’nun sınıflandırması aşağıdaki gibidir:

 1. Fazla üretim: Müşteri veya bir sonraki proses tarafından gerçekte istenenden fazla üretmek. İsrafın en kötü şeklidir çünkü diğer altısına katkıda bulunur.
 2. Bekleme: Makineler çevrimlerini sürdürürken, ekipman arızalandığında, gerekli parçalar gelmediğinde, vb. operatörlerin boş durması.
 3. Taşıma: Parçalar ve ürünlerin gereksiz yere taşınması, örneğin bir proses adımından depoya, depodan bir sonraki proses adımına taşıma gibi. Halbuki ikinci proses adımı birincinin hemen yanına yerleştirilebilir.
 4. İşleme: Tipik olarak yetersiz takımlar veya ürün tasarımı nedeniyle gereksiz ya da doğru olmayan işlem yapmak.
 5. Stok: Dikkatlice kontrol altında tutulan bir çekme sistemi için gerekli olan asgari stoklardan daha fazlasına sahip olmak.
 6. Gereksiz Hareket: Operatörlerin parçaları, takımları, dokümanları, vb. araması gibi gereksiz ve zorlayıcı hareketler yapmaları.
 7. Düzeltme: Muayene, yeniden işleme ve ıskarta.
 8. Çalışanların Yeteneklerinden Faydalanmamak!

Toyota Üretim Sisteminde genellikle birlikte kullanılan ve ortadan kaldırılması gereken Muda – Mura – Muri israf içeren uygulamaları toplu olarak ifade eden üç terim (3M olarak adlandırılır).

Muda;

Müşteri için değer yaratmadan kaynakları harcayan herhangi bir eylem. Bu genel sınıflandırma içinde, derhal ortadan kaldırılması mümkün olmayan eylemlerden oluşan
Birinci tür Muda ile Kaizen uygulamasıyla çabucak ortadan kaldırılabilecek eylemlerden oluşan ikinci tür Muda’ yı birbirinden ayırmak yararlıdır.

Birinci Mudaya bir örnek; yeterliliği yüksek olmayan bir boyama prosesinden müşteri için kabul edilebilir bir son kat boya elde etmek üzere, boyama kabininden sonra gereken rötuş (yeniden işleme) operasyonudur. Çünkü imalatçılar, yıllarca, boyama prosesinde mükemmel bir sonuç çıkarmaya yeterli bir prosesi elde edememişlerdir ve mümkün olduğunu da düşünememektedirler. Dolayısıyla bu tip Mudayı çabucak ortadan kaldırabilmek pek olası değildir.

İkinci Mudaya bir örnek; ürün ve stokların, bir parça imalat ve montaj prosesinde proses adımları arasında defalarca hareketidir. Bu adımlar, bir kaizen atölye çalışması yapılarak üretim ekipmanları ve operatörlerin düzenli akışı olan bir hücreye taşınması suretiyle çabucak ortadan kaldırılabilir.

Mura;

Bir operasyonda düzensiz iş yükü; örneğin, bir operasyonda operatörlerin acele etmesine ya da beklemesine neden olan, nihai tüketici talebinden değil, üretim sistemi veya düzgün olmayan çalışma hızından kaynaklanan sürekli değişen üretim planı. Çalışma şeklindeki çarpıklık çoğu kez yöneticilerin seviyelendirilmiş üretim planına ve çalışma hızına dikkatlice odaklanması suretiyle ortadan kaldırılabilir.

Muri;

Ekipman veya operatörlerin, doğru bir işgücü yönetiminin ve ekipman tasarımının izin verdiğinden daha fazla kuvvet ve emekle, daha uzun bir zaman dilimi için, daha yüksek veya zorlu bir hızda çalışmalarını isteyerek aşırı yükleme.

Tüm bu israfların müşterinize değer katma anlamında hiçbir etkisi yoktur.

Operasyon zamanın%5’i değer katan süre, kalan %95’i ise değer katmayan işlerdeki zaman ve çaba olarak harcanıyor.

Yalın Üretim

 

Lean Production

YALIN ÜRETİM ‘İN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR;

 • Kalite performansı artar, daha az kusur ve tamir
 • Daha az makine ve süreç hataları
 • Düşük envanter seviyeleri.
 • Stok miktarının azalması
 • Alan kazanımı ve daha az alana ihtiyaç duyulması
 • Daha yüksek verimlilik, kişi başına daha fazla çıktı.
 • Teslimat performansının artması
 • Sürekli gelişme kültürü
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti.
 • Çalışan memnuniyet artışı ve katılım
 • Geliştirilmiş tedarikçi ilişkileri.
 • Kapasite artışı
 • DAHA FAZLA KAR!

Bunlar, Yalın Üretim (Lean Production ) uygulamak için yeterince iyi nedenler değil mi?

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Yalın Düşünce’ nin ilk ilkesi, müşteri tarafından algılanan değeri tanımlamaktır; müşterinize her seferinde istediklerini sağlayabilirseniz, memnun müşterilere sahip olduğunuzdan emin olursunuz. Her zaman en kaliteli ürünleri ve hizmetleri istenilen zamanında, istediği miktarda tedarik ederseniz, başarılı olacak bir işiniz var demektir! Yalın Üretim ile müşterileriniz sizden ürün/hizmet satın almaya devam edecek, sizi korumak ve hatta işinizi büyütmenize yardımcı olacak memnun müşteriler yaratır.

YALIN ÜRETİM ‘İN MALİ ETKİSİ

Firmalar stok depolamak ve taşımak için para harcar ve bunu korumak için nakit (veya kredi almanız gerekir) kullanır. Yalın Düşüncenin ana amaçlarından biri de süreçlerinizdeki stoku ortadan kaldırmaktır, diğer tüm problemleri görünür hale getirmek için genellikle orada bulunan envanteri ortadan kaldırmaya/azaltmaya çalışıyoruz. Bu da iş içinde kullanmak için parayı size geri getirir.

Envanterin çıkarılması aynı zamanda alanı boşaltır ve aşırı miktarda taşıma ekipmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır, aynı zamanda problemlerin görünür olmasını sağlar.

YALIN ÜRETİM ( Lean Production ) KARLILIĞINIZI ARTTIRIR

Çoğu şirket aşağıdaki formülde çalışır;

Satış fiyatı = Kar ve Maliyetler

Satış fiyatınız çok yüksekse müşteriler sizden satın almaz, satış fiyatı gerçekte sizin tarafınızdan değil, piyasa tarafından belirlenen bir şeydir. Ürün veya hizmetinizi doğru satış fiyatıyla sunmazsanız, müşterileri elde tutamaz veya kazanmazsınız.

Aşağıdakiler üzerinde çalışmalısınız;

Kar = Satış fiyatı- Maliyetler

Yalın üretim uyguladığınızda maliyetleriniz azalır; bu yüzden karlılığınız daha da artar. Tasarruf ettiğiniz her kuruş doğrudan karınıza eklenir. Yalın uygulayan şirketler, genellikle şirketlerin karlılığı üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan önemli maliyet tasarrufları yaparlar. Daha önce de belirtildiği gibi, sadece Toyota’nın büyük Amerikan otomobil üreticilerinin performansına bakarak farkı görebilirsiniz.

YALIN ÜRETİM ( Lean Production ) UYGULAYAN FİRMALARIN KAZANIMLARI

Aşağıdaki rakamlar, birçok farklı sektördeki ve büyüklükteki firmalarda elde edilen ortalama sonuçlarıdır;

 • Teslimat Performansı +%26
 • Stok Çevrimi +%33
 • Verimlilik +%25
 • Hurda -%26
 • Alan Kazanımı -33%

Bunlar binlerce projeden elde edilen ortalama rakamlar, rakamların iyi görünmesi için sadece birkaç çalışma değil. Bu rakamlar diğer akademik ve danışmanlık çalışmalarının yayınladıkları rakamlardır.

Şu soruları kendinize sorun!

 • %25’lik bir verimlilik artışı şirketinize ne ifade eder?
 • Hurda seviyeleri%26 azaldığında ne kadar zaman ve para tasarrufu olur.
 • Teslimat performansınız%26 arttığında kaç tane kızgın müşteri memnun kalacak ve kaç adet acil sevkiyattan kaçınılacak?
 • Envanterinizi %50 azaltabilirseniz ne kadar nakit kazanılabilir?
 • Firmanızın üçte birlik boş alanı ile ne yapabilirdiniz?

YALIN ÜRETİM ‘İN 5 TEMEL İLKESİ

 1. DEĞER:

  Yalın düşüncede her faaliyet değer kavramına göre değerlendirilir. Değer, müşteri tarafından tanımlanır. Müşterinin gözünde değer kabul edilmeyen her faaliyet israftır.

 2. DEĞER AKIŞI:

  Yalın düşüncede ikinci adım değer akışının analiz edilmesidir. Sürecin tüm adımları hammaddeden nihai ürüne kadar tanımlanır. Böylece süreçte yer alan israflar ortaya çıkartılır.

 3. SÜREKLİ AKIŞ:

  Müşterinin tanımladığı değeri, istenen kalitede ve zamanda, en ucuza üretmek için tanımlanan israfların elemine edilerek kesintisiz akışın sağlanmasıdır.

 4. ÇEKME:

  Bu aşama, müşterinin ürünü/hizmeti istediği zaman almasına olanak vermekte ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmamasını sağlamaktadır.

 5. MÜKEMMELLİK:

  Bu aşama, müşterinin ürünü/hizmeti istediği zaman almasına olanak vermekte ve müşteri talebi olmadan üretim yapılmamasını sağlamaktadır.

DEĞİŞİM İHTİYACI

Deming‘in bir zamanlar söylediği gibi; “Değişmek gerekli değilse, hayatta kalmak zorunlu değildir.” Siz olduğunuz gibi kalabilirsiniz ve sizden hiç kimsenin müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek daha ucuz ve kaliteli ürünler üretmeyeceğini umarak değişime direnç gösterebilirsiniz.

Ancak şu anda küresel bir pazardayız, dışarıda birileri pazar payınıza bakıyor ve sizden nasıl pay alacağını öğrenmek için çalışıyorlar, sadece arkanıza yaslanıp rakiplerin sizi geçmelerine izin verecek misiniz? Rakipleriniz gelişecek, gelişecek, hatta endüstrinizde devrim bile yapabilirler. Rekabet bisiklet sürmek gibidir, pedalı çevirmeyi bıraktığınızda düşersiniz. Rakiplerinizden önce orada olmazsanız küçülür veya işinizi kaybedersiniz.

Bir kriz çıktığında sadece iyileştirmeler yapmak yeterli değildir, sadece hayatta kalmak için değil, işinizin gelişmesini sağlamak için sürekli bir iş gelişim programına sahip olmanız gerekir.

Yalın Üretim ( Lean Production ) ve Yalın Araçları uygulamak, işinizi geliştirmek ve rekabet gücü için kanıtlanmış bir yöntemdir.

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT