Yalın Üretim Yalın Düşünce Nedir? Ne Değildir?

Yalın Üretim Yalın Düşünce Nedir? Ne Değildir?

1985 yılında M.I.T (Massachusetts Institute of Technology)’de motorlu taşıtlar programı adıyla bir araştırma başladı. 5 (Beş) yıl süren bu çalışma ile ABD, Avrupa ve Japon araba üreticilerinin takip ettikleri yaklaşımlar sistematik olarak incelendi. Bu araştırmanın bulguları milat sayılabilecek “The Machine That Changed The World (Dünyayı Değiştiren Makine)”adlı kitapta Daniel T. Jones, James P. Womack ve Daniel Roos tarafından kaleme alındı. Yalın kelimesi ilk defa bu kitapta kullanılmış olup, daha sonra 1996 yılında yine aynı yazarların kaleme aldığı “Lean Thinking (Yalın Düşünce)” kitabı ile kullanılmaya devam edilmiştir.

Keşfedilen yeni üretim aslında Japonların 50 yıldır uyguladıkları pratiklerdi. Yeni sistem Henry Ford’un öncülüğünü yaptığı kitlesel üretimin yerini alıyordu.

Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi olumsuz unsurların en aza indirgendiği ideal bir üretim sistemidir.

Üretime yeni bir felsefeyle yaklaşır. Bu çerçevede yalın üretim, üretime yük getiren ve savurganlığa neden olan tüm israflardan arınmayı hedef alır. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve bilgiyi şekillendirerek ona katma değer katan işlemler kadar zaman ve kaynak ayırmayı ilke edinir. Değer katmayan tüm faaliyetleri israf olarak görür. İşe, ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer katan ve değer katmayan faaliyetleri ayırarak başlar ve tüm katma değeri olmayan faaliyetleri ortadan kaldırır.

Yalın Üretim, üretimle ilgili sorunları çözmede tüm çalışanların katılımıyla, bütün israfları ortadan kaldırarak, daha az sermaye yatırımıyla, tedarik sürelerinin azaltılmasıyla ve kalitenin artırılmasıyla imalat faaliyetlerini iyileştirmek için geliştirilen sistematik bir yaklaşımdır.

Yalın Üretim Ne Değildir?

Yalın üretim, bir firmada, meraklıları tarafından uygulanan, moda olmuş bir yönetim tekniği olarak değildir. O iş yapmanın yeni ve çağdaş bir biçimi olarak kabul edilir.

Yalın üretim yaklaşımı, kısa bir eğitim programı yada düzeltici bir operasyon değildir. Her şeyi çabucak halletmek için kullanılan sihirli bir reçete değildir. Rastgele ortaya çıkmış geçici bir süreç değildir. Yalın üretim araçlarını, yalın üretim tekniklerini ve yalın üretim prensiplerini kullanarak elde edilen kazanç yoludur ve işlemler uzun sürelidir

Yalın üretim yaklaşımı, bir kere yapılıp bırakılan bir iş değil, sürekli tekrarlanan iyileştirmelerdir. Hızlı ve bizzat işi yapan işgörenle birlikte yapılan gelişmelerdir.

Yalın Üretimin Amacı Nedir?

Yalın Üretimin ana amacı, üretim akış hızını belli bir hızda dengeleyip, akış süresini kısaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda iyileştirmektir.

Yalın Üretimin Şirkete Faydaları/Kazandırdıkları Nelerdir?

 • Kalite performansı artar, daha az kusur ve tamir
 • Daha az makine ve süreç hataları
 • Düşük envanter seviyeleri.
 • Stok miktarının azalması
 • Alan kazanımı ve daha az alana ihtiyaç duyulması
 • Daha yüksek verimlilik, kişi başına daha fazla çıktı.
 • Teslimat performansının artması
 • Sürekli gelişme kültürü
 • Daha fazla müşteri memnuniyeti.
 • Çalışan memnuniyet artışı ve katılım
 • Geliştirilmiş tedarikçi ilişkileri.
 • Kapasite artışı
 • DAHA FAZLA KAR!

İşletmede faaliyet sonucu rekabet üstünlüğü sağlayabilen değer iki şekilde oluşabilmektedir: Faaliyet maliyetinin düşürülmesi sonucunda maliyet avantajı elde edilerek değer artışı sağlanması, veya üretilen mal ve hizmetlerde müşterilerin değer verdiği bir farklılık ortaya konması ve bunun karşılığında da piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat uygulanarak bir değer artışı sağlanması. Ancak ürünü farklılaştırıp fiyatı artırmak günümüz rekabet koşullarında pek arzu edilen bir çözüm değildir. Fiyat artışı karşısında müşterinin kaybedilmesi söz konusudur.

Geleneksel Üretim ile Yalın Üretim Arasındaki Farklar

Kitlesel üretim temelde her bir iş parçasının olabildiğince büyük miktarlarda üretilmesine dayanır. Böyle bir durumda büyük parti üretimi stokları arttırmakta, stoklar da maliyet kaynağı olmanın yanı sıra problemlerin giderilmesi açısından bir rehavet kaynağı olarak gelişmelerin önünde engel teşkil etmektedir.

Geçmişte şirketler yüksek kar marjları ile satış yapıyorlardı. Çeşitli şekillerde korundukları için sadece daha fazla üretebilmeye odaklanmışlardı. Firmalar küreselleşmenin getirdiği yıkıcı rekabet ortamında hala kitlesel üretim mantığını sürdürme eğilimindedirler. Bu nedenle bugün yaşanan problemlerin temel nedeni en başarılı uygulama bile olsa kitlesel üretim alışkanlığından kaynaklanır.

Geleneksel Üretim

− Fonksiyonel yerleşim

− Parti üretimi ve kuyrukta bekleme

− Ürün Rotaları

− Tezgah Hazırlama Sıklığının Azaltılması

− Arızaya yönelik Bakım

− Uzmanlaşmış İşçiler

− Yönetilen İşçiler

− Kas Gücü

− Yedek Yoluyla İstikrar

− Çizelgeye göre Üretim

− Firewall

 

Yalın Üretim

− Ürün bazlı yerleşim

− Tek‐ Parça ‐ Akışı

− Sıralanmış Rotalar

− Tezgah Hazırlama Sürelerinin Azaltılması

− Koruyucu Bakım

− Vasıflandırılmış İşçi

− Karar Sürecinde İşçiler

− Düşünce Paylaşımı

− Uyum Yoluyla İstikrar

− Müşteriye Göre Üretim

− Kaynağında Kalite

 

Yalın Üretim’in 5 Temel İlkesi

 

 1. DEĞER:

Müşteri gözüyle değerin tanımlanması. Müşterinin ihtiyaçlarını belli zaman ve yerde belli bir fiyattan karşılayan ürün veya hizmettir.

 1. DEĞER AKIŞI:

Değer Akışının tanımlanması ve israfın ortadan kaldırılması.

 1. SÜREKLİ AKIŞ:

Ürün talep edildiği zaman ve talep edilen miktarda üretilmesidir.

 1. ÇEKME:

İtme sisteminden çekme sistemine geçme. Üretim müşterinin talebiyle başlar.

 1. MÜKEMMELLİK:

Sürekli Gelişme

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT