İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL EĞİTİMİ(SPC)

İPK (SPC) -İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim, çalışanların işletmelerdeki verileri analiz ederken veya bir problemi çözerken Nicel ve Nitel verilerde temel istatistiksel araçların, grafiklerin etkin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. Ayrıca süreçlerin kontrol altında alınması ve uyarı sisteminin kurulmasında uygun istatistiksel araçların seçimi ve yorumlanması önemlidir. Bu amaçla farklı örnekler üzerinden örnek uygulamalar yapılarak sonuçlar yorumlanmaktadır.

İçerik ;

 • Minitab’e giriş ( Mühendis ve Uzman Seviyesinde)
 • Proses kararlılığı ve yeterliliği
 • Nicel verilerde merkezi eğilim göstergeleri
 • Nicel verilerde değişkenlik göstergeleri
 • Normal dağılımın önemi ve uygunluk testi
 • Nitel-nicel verilerde histogram, nokta gösterim ve kutu grafiği
 • Nicel-nicel verilerde ilişki grafiği
 • Nitel-nitel verilerde pareto, bar ve pasta grafiği
 • Nitel ve nicel verilerde hata tahminleri
 • Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk) Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk)
 • İstatistiksel Proses Kontrolü (İPK) felsefesi
 • Özel ve genel sebep farklılıkları
 • Kontrol limiti ve spek limiti karşılaştırılması
 • Farklı veri tiplerinde kontrol grafikleri (Xort-R, I-MR, P, NP, U, C)
 • İPK’nın iyileştirme döngüsündeki yer

Kazanılacak Yetkinlikler;

 • Nicel ve nitel veri tiplerini belirleme
 • Temel istatistik kavramları yorumlama
 • Veriye dayalı karar verme
 • Proses kararlığı ve yeterliliğini birbirinden ayırma ve yorumlama
 • Uygun grafik seçimi ve kullanımı
 • Uygun istatistiksel kontrol kartı seçimi ve uygulaması
 • İPK uygulamasının iyileştirmedeki yeri

Katılımcı Profili;

 • Her seviyeden Yöneticiler Mühendisler, Uzmanlar,

Süre;

 • 1 Gün

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT