TEMEL İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER (MİNİTAB İLE)

Temel İstatiksel Teknikler( Minitab ile)  Eğitimi

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim, çalışanların işletmelerdeki verileri analiz ederken veya bir problemi çözerken Nicel ve Nitel verilerde temel istatistiksel araçların ve grafiklerin etkin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. Bu amaçla farklı örnekler üzerinden Minitab programı yardımıyla örnek uygulamalar yapılarak sonuçlar yorumlanmaktadır. Bu eğitimle çalışanlar konulara analitik yaklaşımlar getirerek firmanın gelişimine ve kendi gelişimlerine katkıda bulunurlar.

İçerik ;

 • Minitab’e giriş 
 • Proses kararlılığı ve yeterliliği
 • Nicel verilerde merkezi eğilim göstergeleri 
 • Nicel verilerde değişkenlik göstergeleri
 • Normal dağılımın önemi ve uygunluk testi 
 • Nitel-nicel verilerde histogram, nokta gösterim ve kutu grafiği
 • Nicel-nicel verilerde ilişki grafiği 
 • Nitel-nitel verilerde pareto, bar ve pasta grafiği
 • Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir. 

Kazanılacak Yetkinlikler;

 • Nicel ve nitel veri tiplerini belirleme
 • Uygun veri analiz metodlarını seçme
 • Temel istatistik kavramları yorumlama
 • Analiz sonucunu doğru yorumlama
 • Veriye dayalı karar verebilme
 • Uygun grafik seçimi ve kullanımı

Katılımcı Profili;

 •  Her seviyeden Yöneticiler, Mühendisler ve Uzmanlar

Süre;

 • 2 Gün

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT