ÖLÇÜM SİSTEM ANALİZİ EĞİTİMİ (MSA)

Ölçüm Sistem Analizi (MSA) Eğitimi

Ölçtüğümüz değişkenliğin 2 temel kaynağı mevcut olup bu eğitim, ölçüm prosesinden gelen değişkenlikleri tanıma ve analiz etme amacı taşımaktadır. Bu değişkenlikler cihaz ve proses kaynaklı olup bu hata kaynakları örneklerle anlatılmaktadır. Nicel ve Nitel verilerde temel istatistiksel araçların, grafiklerin etkin kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar. Ayrıca farklı veri tiplerinde ölçüm system analizi detaylarıyla anlatılmaktadır. Bu amaçla farklı ölçüm system analizi örnekleri Minitab programı yardımıyla analiz edilerek sonuçlar yorumlanmaktadır.

İçerik ;

 • Minitab’e Giriş 
 • Proses Kararlılığı ve Yeterliliği
 • Nicel Verilerde Merkezi Eğilim Göstergeleri 
 • Nicel Verilerde Değişkenlik Göstergeleri
 • Normal Dağılımın Önemi ve Uygunluk Testi 
 • Nitel-Nicel Verilerde Histogram, Nokta Gösterim ve Kutu Grafiği
 • Nicel-Nicel Verilerde Ilişki Grafiği
 • Ölçüm Sistem Analizi Ihtiyacı
 • Ölçüm Sisteminden Kaynaklanan Hatalar
 • Cihaz Kaynaklı Hatalar: Çözünürlük, Sapma-Bias, Kararlılık, Doğrusallık
 • Operatör Kaynaklı Hatalar: Gauge R&R Tekrarlanabilirlik ve Yeniden Üretilebilirlik

Kazanılacak Yetkinlikler;

 • Nicel ve nitel veri tiplerini belirleme
 • Temel istatistik kavramları yorumlama
 • Veriye dayalı karar verebilme, Uygun grafik seçimi ve kullanımı
 • Cihaz kaynaklı hatalar ve analizi
 • Operatör kaynaklı hatalar ve analizi
 • Minitab yardımıyla farklı veri tiplerinde ölçüm system analizi ve yorumlanması

Katılımcı Profili;

 • Her seviyeden Yöneticiler, Mühendisler ve Uzmanlar

Süre;

 • 2  Gün

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT