KURUM İÇİ MENTÖRLÜK EĞİTİMİ

Kurum İçi Mentörlük Eğitimi

Mentorluk, çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve kuruma bağlılıklarını artırılması için kullanabileceğiniz kariyer yönetiminde kullanılan kurumsal araçlardan birisidir. Programa katılım sağlayacak yöneticilerin mentorluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Mentorluk, çalışanın kariyer eğitimi ve gelişiminde, özellikle ilk ve orta kariyer aşamasında onu örgüte sosyalize etmede kullanılan önemli bir araçtır. Mentorluk Programı’mızda katılımcılar, kariyer gelişimlerinin sağlanması, uygulama ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlayacaklardır. Ayrıca mentorluk uygulaması, bireysel çaba, birlikte öğrenme, paylaşım ve fikir birliği için de önemli bir fırsattır.

Kariyer yönetimi çalışmaları kapsamında, deneyimli bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimini, diğer bir kişiye (menti-danışan) aktardığı, ona örnek olduğu, kendi kararlarını bilinçli olarak vermesini teşvik ettiği ve gelişim ilişkisi kurduğu bu süreçte Mentorluk programının etkisi büyüktür. İş hayatında mentorluk süreci her çalışana uygulanabileceği gibi, işe yeni başlayanlara veya yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere daha sık uygulanmaktadır.

İçerik ;

 • Mentorluk Nedir?
 • Mentorluk Kurumsal Yapıda Nasıl Bir Fayda Sağlar?
 • Mentorluk Programı’nın Temel Prensipleri Nedir?
 • Mentor’un Organizasyon İçindeki Rolü
 • Etkin Mentor’un Özellikleri
 • Koçluk ve Mentorluk Farkı
 • Mentor’dan Beklenen Davranış ve Beceriler
 • Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi
 • Farklı Profiller İle İletişim
 • Proaktivite Modeli
 • Olaylar – Tepkilerimiz
 • Öğrenme Tarzına Uygun Yönlendirme
 • Kişisel Farkındalık
 • Kendinizi Tanıyın
 • Amacınızı Tanıyın
 • Potansiyelinizi Tanıyın
 • İnsan Doğasını Anlama
 • Öz Bilinç
 • Duygu Yönetimi
 • Eylem
 • Empati
 • İlişkileri Sürdürebilme
 • Mentorluk Becerileri
 • Derin Dinleme
 • Yönlendirme
 • Güçlü Soru Sorma
 • Rica / Talepte Bulunma
 • Odakta Tutma
 • Cesaretlendirme
 • Mentorluk Görüşmesi Öncesi Hazırlık
 • İlk Görüşme Ortamı – Örnek Diyaloglar
 • Mentorluk Süreci ve Akışı
 • Mentorluk’ta Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?
 • Mentorluk İlişkisinin Tasarımı 
 • Mentorluk Araçları ve Kullanımı
 • Yaşam Çemberi
 • Yetkinlik Çemberi ile Gündem Tespiti
 • Değerler Analizi
 • Hedef Belirleme
 • Eylem Planı Hazırlama
 • Harekete Geçirme
 • Mentorluk Görüşmeleri (Demo Uygulamalar)
 • Sürekli Öğrenmeyi Teşvik Etme
 • Mentorluk Görüşme Takip Süreci

Kazanılan Yetkinlikler;

 • Kurumsal kültür ve değerlerin aktarılması ile sürdürülebilir olma
 • Çalışan motivasyonunun artırılması ile birlikte kurumsal performans artışı
 • Kişisel farkındalık kazanma ve gelişimi sahiplenme
 • Kurumsal değişim ve gelişimin daha hızlı ve etkin yönetilmesi
 • Adaptasyonunun hızlandırılması ve aidiyet duygusunun artması
 • Mentorluk yönetim becerilerinin gelişmesi

Eğitim Yöntemi:

Mentorluk programı, interaktif, katılımcılara yeni teknikler ve uygulamalarla becerilerini geliştirme fırsatı sunan uygulamalı bir eğitim programıdır. Grup aktiviteleri, rol canlandırma, vaka çalışmaları ve bireysel profillerin belirlenmesine yönelik testler/envanter uygulamaları ile desteklenmektedir.

Katılımcı Profili;

 • Orta Kademe, Üst Kademe Yöneticiler

Süre;

 • 2 Gün ( 14-16 Kişi)

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT