TAKIM RUHU & TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

Takım Ruhu & Takım Çalışması Eğitimi

Kurumsal hayatta takım çalışması esastır. Takım halinde çalışmak ve o sinerjiyi yaratmak, insanların birbirlerini etkin bir şekilde dinlemelerini, bilgilerini, tecrübelerini paylaşmalarını, profesyonel olarak geribildirim almalarını – vermelerini, olumlu değişiklikler yapmalarını ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

Bu program, ekip ve ekip üyelerinin, takım ruhunu doğru bir şekilde yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır. En önemli kaynak olan insan kaynağını doğru kullanmada ve yönlendirmede “Rol Model” olabilmenin, ekip üyeleri arasında farklılıkları yönetebilmenin, takım dinamiklerini anlayabilmenin önemine dikkat çeken bu program, “Sonuçlara İnsanlarla Ulaşma” tezini temel almış ve ekip yönetiminin dinamikleri üzerine kurgulanmıştır.

İçerik ;

 • Mentorluk İnsan İlişkileri ve İletişim Modeli
 • Profesyonellik Nedir ve Kimdir?
 • Takım ve Grup Kavramı / Arasındaki Farklılıklar
 • Takımın Özellikleri
 • Takım Çeşitleri
 • Takım Ruhu Neden Önemli? 
 • İyi Bir Takım Oyuncusunun Temel Davranış  Özellikleri
 • Takım Ruhunu Engelleyen Davranışlar 
 • Aktivite  (Mimari Tasarım ve Yapı)
 • Takım İletişiminde Sinerji
 • Etkili Takım Çalışması İçin Olmazsa Olmazlar
 • Güçlü Yönleri Takım Başarısına Aktarma
 • Takım İçi Dayanışma – Çatışma İlişkilerini Yönetme
 • Uygulama: “ Takım Oyuncuları Stilleri Anketi”
 • Çatış-ma Yönetimi
 • Kriz Yönetiminde Takım Etkinliği
 • Takım Performansı ve İş Bölümü
 • Zor İnsanları Yönetme
 • Kişisel Kalite Kavramı         
 • Yöneticilik Yaklaşımındaki Farklılıklar ve Takıma Yansıması
 • Grubun Takım Haline Dönüşme Aşamaları 
 • Kuruluş
 • Fırtına 
 • Uzlaşma 
 • Başarma
 • Dağılma 
 • Aktivite 
 • Empati
 • Rol Model Yaklaşım  
 • Anlat (Bilgilendir!) 
 • Yap (Örnek Ol!)  
 • Yaptır (Destekle!) 
 • Geribildirim Ver (Geliştir!)
 • Ekip Üyeleri Arasında Delegasyon ve Dereceleri
 • Uygulama / “Delegasyon Kontrol Listesi” 
 • Delege Eden Liderlik Tarzı / Ekip Üyesi Tarzı
 • Motivasyon 
 • Uygulama: “Motivasyon Becerileri Anketi” 
 • Koçluk 
 • Farklı İletişim Profillerine Nasıl Yaklaşırım / Nasıl Etkilerim? 
 • Uygulama: “Koçluk Yapıyoruz…” (Sahadan alınan vakalar çerçevesinde ekip içerisindeki iletişimi güçlendirmek adına koçvari yaklaşım modellerinden canlandırmalar yapılır.
 • Ne Zaman Yapmalıyım?
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planları
 • Ortak Hedef ve Bilgi Yönetimi
 • Kendini Yönetme Sanatı (Kısa Film)
 • Kontrol - Denetim - Değerlendirme 
 • Doğru Davranışlar Nasıl Takdir Edilmeli?  
 • Yanlış Davranışlar Nasıl Tenkit Edilmeli?
 • Fark Etme 
 • Örnek Davranışın Alkışlanması ve Teşvik Edilmesi
 • Her (1) Negatif - (19) Pozitif Kuralı
 • Her Koşulda Çalışanlara Karşı Saygılı Olmak
 • Etik ve İs Ahlakı Uygulamalarının Önemi
 • Hadi, Aynayı Kendimize Tutalım! Nasıl Görünüyoruz?

Kazanılan Yetkinlikler;

 • İletişim ve İlişki Yönetimi
 • Etkileme ve İkna Etme
 • İş Yönetimi
 • Sonuç Odaklılık
 • Hedef Odaklılık
 • Değişime Yardımcı Olma / Uyum Sağlama

Programın Sağladığı Faydalar ;

 • Etkin bir takım çalışması ile ekip olarak sürdürülebilir olma ve başarıya yansıması
 • Çalışan motivasyonunun artırılması ile birlikte kurumsal performans artışı
 • Kişisel farkındalık kazanma ve gelişimi sahiplenme
 • İnsan ilişkileri ve iletişimleri yönetme becerilerinin gelişmesi
 • Dinleme, fikir paylaşımı, geribildirim ve çatışmaları yönetmede etkili olma

Eğitim Yöntemi:

İnteraktif, katılımcılara yeni teknikler ve uygulamalarla becerilerini geliştirme fırsatı sunan bir gelişim programıdır.

Bireysel / grup aktiviteleri, rol canlandırma, vaka çalışmaları, film ve geribildirim seansları ve bireysel profillerin belirlenmesine yönelik testler/envanter uygulamaları ile desteklenmektedir.

Atölye Çalışması (Work-Shop);

 Serbest paylaşım seansı, oyunlar.

Katılımcı Profili;

 • Yöneticiler, takım olarak çalışmak zorunda olan takım liderleri, takım üyeleri ve bu konuda gelişmek isteyen tüm çalışanlar.

Süre;

 • 2 Gün ( Max 16 Kişi)

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT