ETİKİLİ SUNUM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Etkili Sunum Becerileri (Sunumda Dans) Eğitimi

İş yaşamında sunum yapma ve topluluk önünde konuşma çalışanların korkulu rüyasıdır. Profesyonellik ise bilgi, beceri ve tutumun etkili bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını gerektirir. Dolayısıyla iyi sunum yapamama ya da topluluk önünde konuşamama kariyer basamağında bir engel olarak görülmekte ve bu özellik geliştirilmesi gereken bir beceri olarak kabul edilmektedir.

Bu eğitimin amacı; çalışanların topluluk önünde konuşma becerisini, etkili ve iz bırakan sunumlar yapma becerisini geliştirmektir. Çalışanın bu korku ile barışması ve sunum yapmayı aynen danstaki müzik ve ritm uyumu gibi kendi ses-söz ve beden dili uyumu ile gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Sunumu dans tadında eğlenceli bir hale getirmek için çeşitli teknik ve yöntemler uygulanmaktadır.

İçerik ;

 • İş Sunumda ne ve nasıl ilkeleri
 • Kendimizi takdim etme
 • Platform üzerinde iletişim becerilerini kullanmak
 • Duruş, Jestler, mimikler, göz teması, durak, mizah, giyim, görünüş, tempo, ses
 • Mükemmel sunuşlar ve mükemmel sunucular için altın kurallar – 1
 • Olumlu atmosfer yaratmak
 • Açık iletişim kurmak
 • Sunumun çatısını oluşturmak
 • Zihinsel hazırlık
 • Zihin haritaları
 • Görsel malzemeler
 • Hazırlanışı ve kullanımı
 • İçindeki Ritmi Yakala
 • İletişim ve Etkileşim Yöntemleri
 • Beden Dili ve Ses Kalitesinin Önemi ve Örnekleri
 • Ses, Nefes, Konuşma Hızı, Artikülasyon Çalışmaları
 • Doğru nefes almave nefesin doğru kullanılması
 • Uygulama: Diyafram Nefesi, Heyecan Kontrolü İçin Nefes Egzersizi, Tekerlemeler, Boğumlanma Organları Çalıştırma Egzersizi, Boğumlanma organlarının çalıştırılması ile beraber doğru nefes uygulamaları
 • Sunumun “Ne” Boyutu: Sunumun Hazırlanması
 • Sunumun aktarılacağı hedef grup kim / kimler ( Dinleyicim kim? Kimi ikna etmek istiyorum?)
 • İçeriğin sunuş hedefi ve dinleyicinin değerlerine göre yapılandırılması
 • Ana ve alt mesajların hazırlanması
 • Uygulama:  Çam Ağacı Modelinin Hazırlanması ,  1K + 5 N Tekniğini Uygulama
 • Altın Kurallar 2
 • Sunum öncesi genel hazırlık
 • Sunum öncesi özel hazırlık
 • İzleyiciyi katma teknikleri
 • Tarz, İzleyici Katılımı, İçerik
 • Altın kurallar – 3
 • Profesyonel sunucunun rolü ve tutumu
 • Dikkatleri yakalamak
 • Bitirme
 • İç Eleştirmenini Sustur
 • Stresle Baş Etme ve Kişisel Motivasyon  
 • Seyirciyi Olumlu Etkile
 • Etkileyici ve Sempatik Bir Tavır Sergilenmesi
 • Sunumdaki Duruşunu Belirle
 • Özgüvenli Duruş Sergilenmesi

 

 • Yanlış Yapsanda Vazgeçme
 • Sorunlu Davranış ve Zor Durumlar ile Baş Etme Teknikleri
 • Soru ve cevaplar
 • Zor sorulara yaklaşım
 • Zor dinleyicilerle başa çıkma
 • Sunucular için pratik bir çalışma “yap” ve “yapma”
 • Yardımcı malzemelerin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar
 • Akılda kalıcı ve ikna edici sunuşlar için önemli ipuçları
 • ARTIK  SAHNEDESİN!!!

Kazanılan Yetkinlikler;

Bu eğitim programı sonunda katılımcılar;

 • Etkili ve iz bırakan sunumlar yapmanın anahtarı olan temel sunuş becerisini kazanacaklar,
 • Etkili ve ikna edici bir sunumun nasıl ve hangi noktalara dikkat edilerek hazırlanabileceğini görecekler,
 • Farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilecek sunum programlarını nasıl hazırlayacağını öğrenecekler,
 • Katılımcının beklentilerine cevap verecek etkili sunumun çatısını oluşturabilecekler,
 • Katılımcıların ilgisini her zaman maksimum seviyede tutmak için gerekli teknikleri kullanabilecekler,
 • Stresin olumlu etkisinden yararlanmayı ve seslerini en iyi şekilde kontrole etmeyi öğrenecekler,
 • Sunum sırasında kullanılacak görsel malzemeleri en etkin şekilde kullanabilecekler,
 • Katılımcıyı katma teknikleri olarak kullanılacak soru formatlarını öğrenecek ve bunları kullanabilme konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaşacaklar,
 • Zorlayıcı sorularla baş etme yöntemlerini öğrenecek ve becerilerini geliştireceklerdir.

Eğitim Yöntemi:

İnteraktif anlatım, video çekimi, uygulamalar, örnek olay çalışmaları ile desteklenmektedir. Video çekimi ile; katılımcının bilgiyi beceriye dönüştürdüğü ve sonuçlarını hemen görebildiği bir gelişim süreci olduğu için çok etkilidir. Yaşanan farkındalığın gerçek hayat ile bağının kurularak uygulamaya aktarılması konusunda destek sağlar.   

Katılımcı Profili;

 • Kurum içi toplantılarda ve/veya müşterilere yönelik olarak sunum yapan/yapması planlanan ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar.

Süre;

 • 3 Gün ( Max 12 Kişi)

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT