TOPLULUK ÖNÜNDE ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

Topluluk Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Eğitimi

‘Üç şeyin geri dönüşü yoktur; ağızdan çıkan sözün, yayından çıkan okun, kaçırılan fırsatların’

Katılımcıların; başarılı, dinleyenlere hitap eden, akıllarda kalan, ikna edici, saygı ve güven uyandıran konuşmalar hazırlamaları ve sunmaları için bilgi ve beceri kazandırmaktır. Kendini doğru ifade edebilmek, bildiğini karşı tarafa doğru aktarabiliyor olmak kişinin iş ve özel yaşamındaki en önemli özelliklerinden birisidir. Bu program, katılımcıların, dili doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek, gerginlik ve heyecanın giderilmesi için gerekli ipuçlarını aktarmak, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin iletilmesi amacını taşır. Ayrıca, nefes, ses kontrolü, vurgu ve tonlama, diksiyon ve artikülasyon başlıkları ile dilin doğru kullanılmasına ilişkin bilgileri içerir.

İçerik ;

 • Konuşmanın önemi
 • İyi bir konuşmacı olmak neden önemli?
 • Konuşmacının tavır ve tutumu
 • Hitabet ile ilgili yanlışlar
 • Olumlu atmosfer yaratmak
 • Altın kurallar
 • İyi bir konuşmacının özellikleri
 • Doğallık-samimiyet
 • Liderlik yeteneği
 • Bilgi – deneyim
 • İzleyiciyi katma teknikleri
 • İyi bir konuşmanın özellikleri
 • Konuşmada 5N1K kuralı
 • Konuşmanın kısa, basit ve empatik olması
 • Görsel malzeme hazırlığı ve kullanımı
 • Ses ve Nefes kontrolü
 • Sesin niteliği, sağlığı ve etkili kullanımı
 • İyi bir konuşma sesi nasıl elde edilir?
 • Doğru nefes nedir nasıl alınır? Diyafram nefesi
 • Sesin yapısı-ses sağlığı-doğru ses
 • Güçlü konuşma için nefes egzersizleri
 • Beden dili
 • Sözlü-sözsüz beden dili kullanımı
 • Duruş, alan kullanımı, amaçlı hareketler
 • Yüz ifadesi
 • El-kol, bacaklar
 • Jestler ve Mimikler
 • Ses / Sesin doğru kullanılması
 • Ses egzersizler
 • Vurgu ve tonlama
 • Konuşmanın ritmi, Ulama
 • Diksiyon / Artikülasyon çalışmaları
 • Konuşma hızı
 • İşitilebilirlik
 • Anlaşılırlık
 • Doğru Türkçe
 • Konuşma dili yazı dili farklılıkları
 • Sözcük – cümle yanlışları
 • Türkçe yazıldığı gibi konuşulmaz
 • Heyecan ve duygu kontrolü
 • Diyafram nefesi
 • Konuşma için prova ve zihinsel hazırlık
 • Güçlü ve büyülü (hipnotik) kelimelerin kullanımı
 • Doğru cümle kurmak
 • Doğaçlama konuşmak
 • Zor Dinleyiciler – Zor Sorular
 • Zor sorulara yaklaşım
 • Zor dinleyicilerle başa çıkma
 • Etkin ve Güçlü İletişim
 • Etkin İletişim Türleri
 • Yazılı İletişim
 • Sözlü İletişim
 • Sözsüz İletişim
 • Uzman İletişimcinin Özellikleri
 • İletişim Modeli
 • İletişimde Kritik Başarı Faktörleri
 • Kendini İfade Etme
 • Etkin Dinleme
 • Algılama Farkları
 • Beden Dili
 • Empatik İletişim
 • Yansıtma Modeli
 • Sahnede Konuşma
 • İmaj Çalışmaları
 • İletişimde Bukelamun’luk (Şimdi Sahne Senin!)

Eğitim Yöntemi;

Eğitim öncesi anket uygulaması, interaktif anlatım, bireysel ve grup çalışmaları, uygulamalar, eğitim sonrası anket uygulamaları. Her katılımcıya iki adet kayıtlı video çekimiyapılmakta ve çekimler katılımcılara daha sonra kendilerini izlemeleri ve çalışmaları amacı ile verilmektedir.

Bu sayede her katılımcı net olarak gelişim alanlarını ve bu alanları nasıl geliştireceğini öğrenecektir.

Sahnede yapılacak uygulamalar: Göz teması uygulaması, beden dili drama uygulaması, ses egzersizi, diyafram nefesi alıştırması, zor soruları yanıtlama uygulaması, anlamsız kelime ve anlamsız ses uygulaması.

Katılımcı Profili;

 • Etkili ve güzel konuşma (hitabet ve diksiyon) yetkinliğini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar

Süre;

 • 2  Gün

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Ağaoğlu My World Barbaros Mh. Dereboyu Cd. Fesleğen Sk. B2 Blok D. 82 Ataşehir – İstanbul

info@yalindanismanlik.com.tr
(532) 293 9439

Tüm hakları saklıdır | Copyright 2021   Website made by More IT